Previous & Current Projects

ผลงานของเรา
 
    ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา เราให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรงที่ใช้งานในท่าเรือและการขนย้านตู้สินค้าแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนต่างๆ การบริการเริ่มตั้งแต่การซ่อมบำรุง ตรวจสภาพ ตลอดจนการบูรณะเครื่องมือทุกระบบจากที่ใช้งานไม่ได้เลยให้กลับมาให้งานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม
 

ตัวอย่างผลงานของเรา
 
2554-ปัจจุบัน
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย – ท่าเรือกรุงเทพ
 
บริการดูแลซ่อมบำรุงเบื้องต้นครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
สำหรับรถหัวลากตู้สินค้าจำนวน 158 คัน (Kalmar, Ottawa, Terberg, Capacity)
2553-ปัจจุบัน
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย – ท่าเรือกรุงเทพ
 
บริการตรวจสภาพ สำหรับรถยกตู้สินค้า Reach stacker/Empty container
handling equipmentจำนวน 26 คัน (Terex, Kalmar)
2559 บริษัท Yusen Logistics (Thailand) บริการซ่อมบำรุงระบบเกียร์ Linde reach stacker จ. ระยอง
2558
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย –ท่าเรือระนอง
 
บูรณะรถยกตู้สินค้าหนัก reach stackers จำนวน  2 คันพร้อมขนส่งจากท่าเรือ
กรุงเทพไปยังท่าเรือระนอง (Kalmar)
2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย – ท่าเรือกรุงเทพ ชนะการประกวดราคา ในการจัดซื้อรถเครนปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน (Terex RT100)
2557
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย –ท่าเรือระนอง
 
บูรณะรถยกตู้สินค้าหนัก reach stackers (Kalmar) จำนวน  1 คันพร้อม
ขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือระนอง
2556
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย –ท่าเรือระนอง
 
ขนส่งรถหัวลากตู้สินค้าหนักจำนวน 6 คันและ หางคัสซิสจำนวน 2 หางจาก
ท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือระนอง
2551 การท่าเรือแห่งประเทศไทย –ท่าเรือเชียงแสน บูรณะรถเครนปั้นจั่น 50 ตัน (Liebherr) พร้อมขนส่งไปจากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือเชียงแสน
 

Previous & Current Projects

For the past 40 years, our projects involve in providing port and container handling equipment maintenance services for the Port Authority of Thailand, and other ICD agencies – from minor repair, check up to major restoration of the equipment.

 
Below are some of our work in the past years
 
2011-Present
 
Port Authority of Thailand (PAT) Bangkok
 
24/7 Total solution service for 158 yard tractors (Kalmar, Ottawa,
Terberg, Capacity)
2010-Present

 
Port Authority of Thailand (PAT) Bangkok

 
Preventive solution (annual contract)- provide monthly check-up
services for 26 reach stackers and empty container handling equipment
(Terex, Kalmar)
2016 Yusen Logistics (Thailand) Overhaul Transmission system of Linde Reach Stacker
(Rayong site)
2015
 
Port Authority of Thailand (PAT) Ranong
 
Major restoration of two 40 metric tons reach stackers (Kalmar)and transport them to Ranong port
2014
 
Port Authority of Thailand (PAT) Bangkok
 
Won the tender- in PAT purchasing 50 metric tons TEREX
Rough terrain crane (RT100)
2014
 
Port Authority of Thailand (PAT) Ranong
 
The Major restoration of one 40 metric tons reach stacker and
transport it to Ranong port
2013 Port Authority of Thailand (PAT) Ranong Transportation of 3 yard tractors, and chassis from Bangkok to Ranong port
2008
 
Port Authority of Thailand (PAT)
Chiang Sean
Major restoration of one 50 metric tons rough terrain crane and
transport it from Leam Chabang to Chiang Sean Port (Liebherr)
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้